Muka­vaa kun tulit tän­ne asti!

Lan­gas­ta val­mis­taa ja myy neu­lot­tu­ja ja ommel­tu­ja las­ten asus­tei­ta. Se on yhden nai­sen yri­tys, joka syn­tyi rak­kau­des­ta käsi­töi­hin loka­kuus­sa 2018, verk­ko­kaup­pa auke­si huh­ti­kuus­sa 2019. 

Innos­tus käsi­töi­hin alkoi omien lap­sien myö­tä, kun esi­koi­sen ras­kausai­ka­na aloin neu­lo­maan vau­van vil­la­suk­kia. Sitä mukaa kun lap­si kas­voi, myös neu­lo­muk­set kas­voi­vat.

Kaik­ki tuot­teet ovat 100% Suo­ma­lais­ta käsi­työ­tä ja unii­kit tuot­teet val­mis­te­taan pie­nis­sä eris­sä Pir­kan­maal­la.